Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych serwisu lifeofcto.pl (dalej Administrator) jest:

DCAPP Dariusz Ciesielski
Dariusz Ciesielski
ul. Mickiewicza 2E/15
56-300 Milicz
NIP: 9161356238
REGON: 021181985

Działalność wpisana do CEIDG.

Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika lifeofcto.pl.

W szczególności na lifeofcto.pl można znaleźć pliki cookies z poniższych usług:

Okazjonalnie niektóre treści mogą zawierać kody trackujące, dostarczone przez partnerów biznesowych.

Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.

Zbierane dane

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.

Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji podawane jest imię oraz adres e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora. W każdej chwili można zrezygnować z newslettera, klikając w link “Unsubscribe” znajdujący się w stopce każdej wiadomości.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez lifeofcto.pl i Mailchimp (operator serwisu mailchimp.com).

Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, lifeofcto.pl dane takie udostępni. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Portal zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://lifeofcto.pl/privacy-policy.

Kontakt

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail dariusz@lifeofcto.pl jak również pod adresem fizycznym podanym wyżej.